Matangazo ya Redio kuhusu kilimo cha ikolojia nchini Tanzania

Mazingira na Mabadiliko ya TabianchiUzalishaji wa mazao

Ujumbe kwa mtangazaji

Save and edit this resource as a Word document

Taarifa kwa Watangazaji

Kukubali na kutumia mbinu za kilimo endelevu (kilimo cha ikolojia) inaweza kusaidia angalau wanaume, wanawake na vijana milioni mbili nchini Tanzania kuwa na uhakika wa chakula na kustahimili mabadiliko ya tabia ya nchi.

Katika matangazo haya ya redio, wasikilizaji watajifunza kuhusu desturi mbalimbali endelevu za ikolojia na jinsi wanavyoweza kuzitumia kwenye mashamba yao. Mada za matangazo ni pamoja na:

 1. Kutumia pembejeo za kilimo ikolojia
 2. Kutengeneza na kutumia samadi
 3. Kutengeneza chai ya mmea au nyongeza ya majani
 4. Kutayarisha shamba kiikolojia
 5. Kupanda mazao mseto
 6. Kilimo mchanganyiko
 7. Uchavushaji wa mazao
 8. Udhibiti wa wadudu na magonjwa kiikolojia
 9. Mbinu za Kilimo mseto
 10. Mazao ya kufunika
 11. Mbinu za kuvuna maji
 12. Kilimo cha ikolojia
 13. Kudumisha rutuba ya udongo kwa njia za kilimo ikolojia
 14. Faida za mbolea ya samadi
 15. Kupunguza mmomonyoko wa udongo
 16. Usimamizi na uwekaji wa samadi unaopendekezwa

Matangazo hutofautiana kwa urefu kutoka takriban sekunde 45-60 na yanaweza kurushwa mara nyingi wakati wa programu zote zinazohusiana na kilimo.

Script

Tangazo #1:
Kutumia pembejeo za Kilimo ikolojia

 

MSIMULIZI:
Wakulima! Ili kupata mavuno mengi na kuimarisha mazingira ya shamba lako kwa wakati mmoja, ni muhimu kujua jinsi ya kuandaa pembejeo za kilimo ikolojia. Hapa kuna vidokezo vitano!

Kwanza, pata taarifa zote zinazowezekana kuhusu pembejeo za kilimo unazohitaji.

Pili, tafiti vyanzo vyote vinavyowezekana vya mbegu za kienyeji. Linganisha bei, ubora, msimu wa kupanda, ukomavu, gharama na mavuno kabla ya kununua.

Tatu, tafuta mboji au samadi ya mifugo kwa msimu huu.

Nne, tafuta maarifa na ujuzi kuhusu kuhifadhi pembejeo.

Na hatimaye, nunua pembejeo zako baada ya kuridhika na bei, ubora, na sifa nyingine zote muhimu.

Maandalizi mazuri huleta matokeo mazuri.

 


Spot #2:
Kutengeneza na kutumia samadi

 

MSIMULIZI:
Wakulima! Ili kukuza vyakula vyenye afya na visivyo na kemikali huku ukilinda mazingira, weka mboji au aina nyingine yoyote ya samadi.

Mifugo huzalisha samadi bora wakati malisho yao yanajumuisha mabaki ya kunde kama maharagwe, na pia mbaazi kama kunde au mbaazi. Hapa kuna hatua saba za kutengeneza samadi ya mboji.

Kwanza, kusanya majani makavu na ya kijani kibichi, mabua ya mazao, majivu, udongo, maji na fimbo ndefu.

Pili, kata majani makavu katika vipande vidogo.

Tatu, chimba shimo urefu wa mita 1.5, upana wa mita 1.5, na kina cha sentimita 25-50. Vinginevyo, unaweza kutengeneza rundo la mboji juu ya ardhi na kutumia nguzo za miti au matundu ya waya kutengeneza rundo na kulifunika kwa karatasi nyeusi ya nailoni.

Nne, weka mabua ya mazao yenye unene wa sentimeta 15-25 chini ya shimo na unyunyize maji juu yake.

Tano, ongeza safu ya majani makavu na safu nyingine ya majani ya kijani.

Sita, sambaza majivu juu ya majani.

Saba, ongeza safu ya udongo, kama kilo tano au kumi. Hakikisha unanyunyizia maji kidogo juu ya kila safu ya udongo.

Rudia kuongeza tabaka kwa njia ile ile hadi lundo liwe na urefu wa mita moja na nusu, kisha acha lundo lioze.

Baada ya siku mbili, angalia halijoto ya lundo kwa kuingiza kijiti kirefu katikati ya lundo. Ikiwa fimbo ni ya joto, mbolea inakwenda vizuri. Ikiwa haina joto, nyunyiza maji zaidi.

Mbolea yako itakuwa tayari baada ya wiki tatu hadi saba, kulingana na aina gani ya nyenzo unayotumia na inachukua muda gani kuharibika.

Kutengeneza mbolea ya mboji ni rahisi. Na inaongeza mavuno yako.

 


Tangazo #3:
Kutengeneza chai ya mbolea

 

MSIMULIZI:
Wakulima! Je, umewahi kutengeneza chai ya mimea-hai au nyongeza ya majani kwa ajili ya kuboresha mazao yako? Ni njia nzuri ya kuongeza mavuno yako. Na hauitaji chochote isipokuwa kile ulicho nacho kwenye shamba lako mwenyewe!

Hapa kuna jinsi ya kutengeneza chai ya mmea au nyongeza ya majani.

Kwanza, jaza mfuko na kilo 50 za mbolea ambazo zilikusanywa si zaidi ya siku 14 zilizopita na kuifunga juu na kamba. Kisha, kwa kutumia nguzo, simamisha mfuko na uutumbukize kwenye pipa la lita 200 za maji. Hakikisha unafanya hivyo katika eneo lenye kivuli. Unaweza kutumia samadi ya ng’ombe, kuku, mbuzi, kondoo au sungura.

Pili, funika pipa vizuri kwa karatasi ya nailoni ili kuzuia gesi yoyote isitoke.

Tatu, kila baada ya siku tatu hadi tano, inua sehemu ya mfuko kutoka kwenye maji na kuroga mchanganyiko huo kwa kutumia mti.

Maji yatapata kijani kibichi baada ya wiki mbili au tatu. Kadiri rangi inavyokuwa nyeusi, ndivyo mchanganyiko unavyozidi kujilimbikizia. Sasa iko tayari kutumika.

Ondoa mfuko na chuja chai ya mbolea. Kwa kila sehemu ya chai ya mbolea, ongeza sehemu mbili za maji. Ikiwa chai ya samadi ni nyeusi sana, tumia sehemu tatu za maji kwa sehemu moja ya chai ya samadi.

Wiki mbili hadi tatu baada ya kupanda mazao yako, weka robo hadi nusu lita ya chai ya samadi iliyochujwa kwa kila mmea.

Weka tena kiasi sawa wiki tatu hadi nne baadaye.

Weka chai ya mmea au nyongeza ya majani kuzunguka mashina ya mazao yako.

Daima weka chai ya mimea asubuhi na mapema au siku za mawingu. Kuweka wakati jua kali kuna hatari ya kuchoma majani na kupoteza virutubisho.

Chai ya mimea ni rahisi kutengeneza na inafaa kwa mazao yako!

 


Tangazo #4:
Kutayarisha shamba kiikolojia

 

MSIMULIZI:
Wakulima! Hapa kuna mbinu tano endelevu za ikolojia unazoweza kutumia kwenye shamba lako ili kupata mavuno mengi.

Kwanza, hakikisha kunakuwa na usumbufu mdogo wa udongo kwa kupunguza kulima au kutifua ardhi.

Pili, acha masalia ya mazao juu ya udongo kama matandazo baada ya kuvuna au kupogoa. Hii inazuia mmomonyoko wa udongo na kupunguza ukuaji wa magugu.

Tatu, panda mimea yenye manufaa kama vile matunda au miti ya kokwa. Au mashina ya mimea jamii ya kunde zilizo na virutubishi vingi kama vile Gliricidia sepium ambavyo huongeza nitrojeni kwenye udongo.

Nne, kata magugu au mabaki ya mazao badala ya kuchoma au kunyunyizia kemikali zinazodhuru viumbe vyenye manufaa kwenye udongo.

Tano, kulima kwa mkono au kwa jembe la kukokotwa na wanyama badala ya kutumia mitambo inayozalisha moshi na kuchafua mazingira.

Unapolima kiikolojia, unavuna vyakula vyenye afya!

 


Tangazo #5:
Kupanda mazao mseto

 

MSIMULIZI:
Wakulima, je, mnajua kuwa kilimo mseto kwa mchanganyiko sahihi wa mazao kinaweza kuongeza mavuno yenu?

Kupanda mseto ni nini? Kupanda mseto ni kupanda mazao mawili au zaidi pamoja katika shamba moja.

Wakati mwingine mimea mseto hupandwa kwa karibu, na wakati mwingine kwa safu tofauti.

Wakati mwingine mazao yanayokua haraka na polepole hupandwa pamoja. Mazao yanayokua haraka huvunwa kwanza na mazao yanayokua polepole huendelea kukomaa.

Na wakati mwingine unaweza kupanda mazao ya pili baada ya mazao ya kwanza kutoa matunda.

Kupanda mseto huboresha afya ya udongo na bioanuwai ya mazingira. Pia huvutia wadudu wenye manufaa ambao hudhibiti wadudu na kuongeza mazao.

Kuanza, kwa nini usipande zao lenye mizizi mirefu na lenye mizizi midogo? Au kupanda mazao marefu yenye mazao mafupi yanayohitaji kivuli?

Wakulima! Panda mseto ili kuongeza mavuno yako na kula vyakula vyenye afya.

 


Tangazo #6:
Kilimo mchanganyiko

 

MSIMULIZI:
Wakulima! Unaweza kubadilisha vyanzo vyako vya mapato, kutumia vyema ardhi yako inayopatikana, na kuhakikisha familia yako inakula lishe bora kwa kufanya kilimo mchanganyiko.

Kilimo mchanganyiko ni pale aina mbili au zaidi za shughuli za kilimo zinapotokea kwa wakati mmoja shambani. Kwa mfano, mkulima anaweza kupanda mazao, kufuga mifugo au nyuki, na kupanda miti na vichaka kwenye ardhi moja.

Kilimo mchanganyiko kina faida kuu tatu:

Kwanza, familia huwa na aina mbalimbali za vyakula vya kula badala ya kutegemea zao moja tu au aina moja ya kilimo.

Pili, ufugaji wa mifugo na kutumia samadi ya mifugo kwenye mashamba yanayolimwa huboresha rutuba ya udongo na mavuno ya mazao.

Tatu, kwa kukuza aina mbalimbali za mazao na kufuga mifugo, wakulima wanaweza kubadilisha mapato yao na kupunguza hatari ya kukosa fedha.

Kwa hivyo jaribu kilimo mchanganyiko. Inaweza kuboresha mapato yako na ustawi wa familia yako.

 


Tangazo #7:
Uchavushaji wa Mazao

 

MSIMULIZI:
Wakulima, wakati mwingine kupanda mazao mawili kwa karibu kunaweza kuboresha afya na kuongeza mavuno ya mazao yote mawili.

Hapa kuna baadhi ya mifano:

Baadhi ya mazao marefu yanaweza kuinuliwa na upepo au mashina yake yanaweza kupinda au kuvunjika. Kwa nini usilime mazao kando yao ambayo yanawategemeza? Kwa mfano, kupanda maharagwe kunaweza kusaidia mahindi.

Na kwa usijifunze kupanda mimea kama vile pilipili nyeusi kwenye mifenesi, minazi au miti ya vanila.

Inapopandwa karibu na mazao kama vile mahindi ambayo yanahitaji nitrojeni nyingi, mimea ya kunde iliyofunika udongo inaweza kuongeza nitrojeni kwenye udongo, kusaidia mahindi na kukandamiza magugu.

Baadhi ya mazao yanahitaji sana mwanga na joto. Kwa mfano, unaweza kupanda migomba kwenye mboga za kola zisizo na kivuli na kabichi. Miti ya matunda kama nazi na mipapai na mikunde pia inaweza kuweka kivuli kwenye mimea hiyo.

Kupanda mimea inayosaidiana—inaweza kukusaidia!

 


Tangazo #8:
Udhibiti wa wadudu na magonjwa kiikolojia

 

MSIMULIZI:
Wakulima! Kwa kupanda mazao yanayokamata na mazao ya kufukuza wadudu, unaweza kuweka wadudu mbali na zao kuu, ambayo huongeza mavuno na mapato yako!

Katika upandaji mazao haya, mkulima hupanda mazao ambayo wadudu hupendelea kuliko zao kuu. Unaweza kupanda mmea wa mtego kando ya zao kuu au, mara nyingi zaidi, kama safu ya mimea kwenye ukingo wa shamba. Mdudu atapendelea kujilisha kwenye zao la mtego na kukaa mbali na zao kuu.

Mimea mingine hufukuza wadudu kikamilifu kutokana na harufu yao. Ukipanda mimea ya kuua mbu karibu na zao kuu, unaweza kuwaepusha wadudu. Kwa mfano, vitunguu hufukuza wadudu na nnzi wanaoshambulia kabichi, wakati marigold huwafukuza nzi weupe wanaoshambulia nyanya.

Katika kupanda mazao yanayovuta na yanayofukuza wadudu, wakulima hupanda mazao ya mtego na mazao ya kufukuza. Zao la kufukuza husukuma wadudu mbali na zao kuu, wakati zao la mtego huvutia au kuvuta wadudu kutoka kwenye zao kuu.

Njia hizi za kiikolojia za kudhibiti wadudu ni nafuu na sio ngumu. Na zinafanya kazi!

 


Tangazo #9:
Mbinu za Kilimo mseto

 

MSIMULIZI:
Wakulima! Unapochanganya kilimo na miti, unafanya kilimo mseto! Katika kilimo cha misitu, miti na vichaka hupandwa kwenye ardhi sawa na mazao, au kwenye mipaka ya shamba.

Hapa kuna njia nne unazoweza kufaidika na kilimo mseto.

Kwanza, miti hulinda mazao na mifugo kutokana na athari mbaya za upepo mkali kwa kuchukua hatua ya kuzuia upepo.

Pili, wakulima wanaweza kuongeza mapato wanayopata kutokana na kuuza mazao kwa kuuza pia bidhaa za miti, zikiwemo mbao, nazi, kuni na matunda.

Tatu, kilimo mseto husaidia kuhifadhi maliasili na kupunguza mmomonyoko wa udongo na uchafuzi wa mazingira.

Hatimaye, kupanda miti jamii ya mikunde au vichaka huboresha rutuba ya udongo kwa kuongeza nitrojeni kwenye udongo, kuongeza mavuno ya mazao, na kuboresha udongo.

Miti na mazao pamoja. Fikiria kuhusu hili!

 


Tangazo #10:
Mazao ya kufunika

 

MSIMULIZI:
Wakulima! Je, unajua jinsi mazao ya kufunika yanaweza kusaidia biashara yako ya kilimo?

Mazao ya kufunika hakikisha kwamba udongo wako umefunikwa. Na hiyo ina faida kuu tano.

Kwanza, inadhibiti mmomonyoko wa udongo, hudumisha na kuhifadhi unyevu wa udongo, na kupunguza uvukizi.

Pili, mazao ya kunde yakufunika udongo huongeza nitrojeni kwenye udongo, kuboresha rutuba ya udongo na mavuno.

Tatu, mazao mengi ya kufunika hukua haraka na yanaweza kukomaa wakati wa mvua za muda mfupi.

Nne, mazao ya kufunika udongo hupunguza ukuaji wa magugu, kupunguza hitaji la palizi mara kwa mara na kupunguza gharama za kazi.

Mwisho kabisa, baadhi ya mazao ya kufunika ni chakula cha binadamu na mifugo.

Mazao ya kufunika yanaweza kukufanyia kazi!

 


Tangazo #11:
Mbinu za kuvuna maji

 

MSIMULIZI:
Uvunaji wa maji ya mvua husaidia wakati mvua inapokosekana au wakati hakuna mvua ya kutosha kukidhi mahitaji ya mazao. Inaweza pia kukusaidia kukuza mazao ya nje ya msimu yenye faida kubwa na mahitaji makubwa ya soko. Na kuvuna maji ya mvua hupunguza muda unaotumia kutafuta maji kwa ajili ya kaya.

Hapa kuna njia tatu za kuvuna maji.

Kwanza, unaweza kupata mvua kwenye paa na mifereji inayoelekeza maji kwenye matangi.

Pili, unaweza kukusanya maji ya mvua na chini ya ardhi katika sufuria za maji, madimbwi, au mabwawa ya ardhi.

Tatu, katika maeneo yenye ukame, unaweza kuchimba mashimo kama mabwawa yanayoshika maji na kushikilia mazao. Pia, maji yanayotiririka kutoka barabarani yanaweza kuelekezwa kwenye shamba la karibu.

Usipoteze maji ya mvua yenye thamani. Hifadhi na uyatumie unapoyaihitaji.

 


Tangazo #12:
Kilimo cha ikolojia

 

MKULIMA 1:
(Jina la mkulima namba 2), unajua kilimo cha ikolojia ni nini? Na unajua kwa nini unapaswa kufanya kilimo cha aina hii?

MKULIMA 2:
Nimekisikia, lakini inaonekana ni ngumu kuielewa. Je, unaweza kuelezea kwa maneno rahisi?

MKULIMA 1:
Hakika. Katika kilimo cha ikolojia, wakulima huboresha rutuba ya udongo kwa kutumia pembejeo hai ili mazao yatoke vizuri katika mazingira yenye afya.

MKULIMA 2:
Hiyo inavutia. Lakini unawezaje kufanya kilimo cha kiikolojia?

MKULIMA 1:
Nilikuwa nasubiri swali hilo. Hivi ndivyo jinsi.

Pembejeo za kilimo ni chache sana katika kilimo cha ikolojia, na hazina sumu.

Kilimo cha ikolojia ni rahisi kufanya na wakulima mara nyingi hupanda aina mbalimbali za mazao.

Kilimo cha kiikolojia kinazingatia sana kujenga rutuba ya udongo kwa mbolea ya kikaboni.

Pia inalenga katika kuhifadhi maji, hasa katika maeneo kavu.

Katika kilimo cha ikolojia, wakulima huamua wenyewe ni aina gani ya mbegu wanataka kupanda, kulingana na mambo ya mazingira na mila.

Kwa ujumla, kilimo cha ikolojia huzalisha mazao ya chakula kwa njia isiyo ya sumu ambayo ni salama kwa wanadamu na viumbe hai vingine.

MKULIMA 2:
Hiyo ni nzuri kusikia. Lakini ikiwa nitafanya kilimo ikolojia, nitadhibiti vipi wadudu hao wasumbufu?

MKULIMA 1:
Swali zuri. Wakati wa kupanda zao kuu, unaweza kupanda mazao mengine kwenye shamba moja ambayo yanavutia au kufukuza wadudu kutoka kwa zao kuu. Kwa mfano, vitunguu hufukuza wadudu kama nnzi wanaoshambulia kabichi. Majivu ya jikoni, mwarobaini, na pilipili pia husaidia kudhibiti wadudu. Unaweza kutengeneza dawa zako za kikaboni ambazo ni salama kwa mazingira.

MKULIMA 2:
Asante sana. Unaweza kunifundisha yote hayo?

MKULIMA 1:
Nimefurahi umeuliza. Twende shambani kwangu na nitakuonyesha jinsi gani ninafanya.

 


Tangazo #13:
Kudumisha rutuba ya udongo kwa njia za kilimo ikolojia

 

MSIMULIZI:
Wakulima, hapa kuna mbinu tatu za kikaboni za kudumisha na kujenga rutuba ya udongo kwenye shamba lako!

Kwanza, unaweza kuimarisha mabaki ya udongo kwa kuweka matandazo, kupanda mazao ya kufunika, na kulima kidogo.

Pili, unaweza kutumia samadi ya mifugo na mboji iliyotengenezwa kwa mabaki ya mazao na majani na matawi ya miti inayoota kwa kuchimbia kwenye udongo.

Njia ya tatu ni kuwa na mtaalamu wa kupima udongo wako. Ikiwa udongo wako hauna virutubishi vyovyote au ikiwa una matatizo kama vile asidi nyingi ya udongo, tumia marekebisho ya udongo ambayo yanashughulikia matatizo haya. Marekebisho haya yanaweza kujumuisha chai ya samadi ya kujitengenezea nyumbani, viboreshaji vya udongo kama vile chokaa yenye asidi ya chini, viongeza nitrojeni kwenye udongo, mbolea za kikaboni zinazouzwa dukani, na mbolea za madini zinazoshughulikia upungufu mahususi wa virutubishi.

Udongo wenye rutuba hufanya kaya kuwa na usalama wa chakula.

 


Spot #14:
Faida za mbolea ya samadi

 

MSIMULIZI:
Wakulima, hapa kuna njia nne ambazo mbolea ya mboji inaweza kufaidisha udongo wako.

Kwanza, mbolea ya mboji inaboresha rutuba ya udongo wako, na hivyo mazao yako yanatoa mavuno.

Pili, mbolea ya mboji huboresha hewa ya udongo. Hii husaidia gesi kama vile oksijeni kufikia na kulisha mizizi ya mazao yanayokua.

Tatu, mbolea ya mboji huruhusu udongo wako kushika maji zaidi.

Nne, mbolea ya mboji huboresha muundo wa udongo wako, ambayo husaidia kushikilia na kuhifadhi virutubisho zaidi vya udongo.

Wakulima! Mbolea hutengeneza udongo wenye afya. Udongo wenye afya ni udongo wenye tija. Na udongo wenye tija unamaanisha mavuno mengi.

 


Tangazo #15:
Kupunguza mmomonyoko wa udongo

 

MSIMULIZI:
Mmomonyoko wa udongo ni tatizo kubwa na linaloongezeka katika maeneo mengi. Na ni tatizo ambalo linazidishwa na mabadiliko ya hali ya hewa na kanuni duni za kilimo. Lakini kuna suluhisho!

Wakulima, hapa kuna mbinu tano za kilimo ambazo zinaweza kusaidia kuzuia mmomonyoko wa udongo.

Kwanza, punguza kiwango cha utifuaji wa udongo. Ni muhimu sana kuepuka mashine nzito za shambani zinatifua na kuushindilia na udongo.

Pili, tumia mbinu za kilimo mseto ili kupunguza mmomonyoko wa udongo. Unaweza kupanda miti ya kunde kama vile Calliandra calothyrsus na Gliricidia sepium, au vichaka kama leucaena kwenye makorongo, kwenye mipaka ya shamba, au kando ya matuta.

Tatu, panda majani marefu au mimea mingine ili kufanya kazi kama uzio au kizuizi cha upepo ili kuzuia mmomonyoko unaosababishwa na upepo.

Nne, fany mzunguko wa mazao, hasa kwenye ardhi yenye miteremko. Hii inahakikisha kwamba ardhi haijaachwa wazi, inaboresha viumbe hai vya udongo, na kusaidia udongo kuhifadhi maji.

Tano, upandaji wa mapema na upandaji mazao mchanganyiko huhakikisha kuwa udongo unafunikwa kwa muda mrefu zaidi na hupunguza upotevu wa udongo na maji.

Wakulima wanaweza pia kutumia mbinu za uvunaji wa maji ili kupunguza kasi ya mtiririko wa maji na kudhibiti mmomonyoko wa udongo kupitia mbinu kama vile kilimo cha kontua, matuta yaliyofungwa, matuta ya nusu duara na mitaro.

Wakulima! Tunza udongo wako na udongo wako utatunza mazao yako.

 


Tangazo #16:
Usimamizi na uwekaji wa samadi unaopendekezwa

 

MSIMULIZI:
Wakulima, ili samadi ya mifugo iwe na manufaa kwa shamba lako, inahitaji kuwa bora. Lakini unawezaje kuboresha ubora wa samadi ya mifugo yako?

Hapa kuna njia saba za kuhakikisha kuwa samadi ya mifugo yako ni ya hali ya juu na inaboresha rutuba ya udongo wako.

Kwanza, kila mara linda mbolea ya shamba dhidi ya jua, mvua, na upepo.

Pili, hakikisha kwamba samadi haitumbukizwi maji, kwani maji husafisha virutubisho.

Tatu, ikiwa kuna vitu vyeupe au nyuzi kwenye mbolea yako, ni kavu sana. Ongeza maji au mkojo.

Nne, ikiwa samadi ni ya manjano-kijani na ina harufu kali, ni nyevu sana na inahitaji uingizaji hewa zaidi. Mbolea bora ni kahawia na nyeusi kwa rangi.

Tano, katika maeneo yenye ukame au wakati wa kiangazi, hifadhi samadi kwenye mashimo ili kupunguza uwezekano wa kukauka. Na hakikisha kwamba mashimo hayahifadhi maji ili kuzuia samadi kujaa maji.

Sita, unapomwaga mavi mabichi kutengeneza samadi ya mifugo, mwaga juu ya kitanda cha majani au nyasi kavu ili kunasa.

Saba na mwisho, kuhakikisha kuwa makazi ya mifugo yanakamata kinyesi na mkojo wa mifugo kwa ajili ya kutengeneza samadi.

Mbolea bora ya mifugo huleta mazao yenye afya—na mavuno mengi.

 


 

Acknowledgements

Shukrani

Imechangiwa na: James Karuga, Mwandishi wa habari za kilimo, Kenya

Imehaririwa na: Eliud M. A. Letungaa, Afisa kilimo na mifugo, Mtandao wa Vikundi vya Wakulima na wafugaji Mkoa wa Arusha (MVIWAARUSHA).

Rasilimali hii imeandaliwa kwa msaada wa kifedha kutoka kwa taasisi ya Biovision Foundation.