በሁለት ሰዎች ።የሚቀርብኤስ

ሁሉ
  • ሁሉ
  • የመሬት ጉዳዮች
  • የሰብል ምርት
  • የአካባቢ እና የአየር ንብረት ለውጥ
  • የአየር ንብረት ለውጥ
  • የአፈር ጤንነት
  • የእንስሳት እርባታ እና ንብ ማነብ
  • ጤና

ከአየር ንብረት ለውጥ ጋር ለመለማመድ የሚያስፈልጉ የአርሶ አደር ስትራቴጂዎች

አቅራቢ 1: እንደምን አደራችሁ አድማጮቻችን አቅራቢ 2: አዎ ሁላችሁም እንደምን አደራችሁ፡፤ ስለአየር ንብረት ለውጥ መችም ሳትሰሙ አትቀሩም፡፡ አቅራቢ 1: (ይስቃል) እንዴት አይሰሙም፡፡ ለኢትዮጵያ አርሶ አደሮች የአየር ንብረት ለውጥ እለታዊ ሃቅ ነው፡፡ ያለተጠበቁ ዝናባማና ደረቅ ወቅቶች እንዲሁም ጎርፍ እና ድርቅ ደጋግመው ያጋጥሟቸዋል፡፡ አቅራቢ 2: አዎ ትክክል ነው፡፡ ያንን ታሳቢ አድርገን የኢትዮጵያ አርሶ አደሮችን ከተለዋዋጭ የአየር ሁኔታ…